Home


Heeft u een bankrekening in het buitenland? Of een (vakantie) woning? Of zijn u in het verleden buitenlandse optierechten toegekend? En heeft u deze niet aangegeven in uw aangifte inkomstenbelasting? Leest u dan de informatie op deze website aandachtig door.

Zoals u misschien weet, is het mogelijk uw eerder gedane aangiften inkomstenbelasting en vermogensbelasting vrijwillig te verbeteren. Dit verbeteren is de ‘inkeerregeling’ genoemd. De specialisten van ‘Inkeren.nl’ kunnen u bij deze vrijwillige verbetering fiscaal begeleiden.


Nieuws rondom de inkeerregeling


Zwitserse bankrekening bij UBS, pas op uw tellen!

De Nederlandse Belastingdienst heeft via een formeel verzoek aan de Zwitserse UBS bank informatie gevraagd over alle Nederlandse rekeninghouders.

Nederland vraagt informatie over iedereen die:
  • een rekening had bij de UBS;
  • in de jaren 2013-2014 meer dan € 1.500 op zijn rekening heeft gehad;
  • in Nederland woonde;
  • een brief heeft gehad van de UBS met de mededeling dat de rekening gesloten zal worden tenzij het vermogen netjes is opgegeven;
  • en daarop niet heeft gereageerd.
De Nederlandse belastingdienst is duidelijk aan het vissen naar gegevens en rekeninghouders. Of de UBS bank hieraan gaat meewerken wordt betwijfeld aangezien het hier geen gespecificeerd verzoek betreft.

De UBS heeft zijn rekeninghouders in het recente verleden zelf ook benaderd. De Zwitserse overheid heeft vervolgens besloten dat die procedure openbaar moet worden gemaakt: dat kan leiden tot het met naam en toenaam vermelden van de individuele Nederlandse rekeninghouders in het Zwitserse staatsblad (Bundesblatt), wat inmiddels ook met een aantal Nederlanders is gebeurd. Die publicatie vind alleen plaats als de rekeninghouder geen gemachtigde (bijv. een advocaat of belastingadviseur) heeft in Zwitserland, én bovendien niet op andere manier niet bereikt kan worden door de Zwitserse autoriteiten. De UBS waarschuwt dat als niet op haar brief wordt gereageerd, er rekening moet worden gehouden met publicatie en met opheffing van de rekeningen. (Ook andere banken zoals de Banque de Luxembourg sturen op dit moment vergelijkbare brieven als UBS).

Na publicatie weet ook de Nederlandse Belastingdienst van uw rekening, zal een informatiebrief volgen en kunt u in veel gevallen niet meer boetevrij inkeren.

Automatische gegevens uitwisseling vanaf 2018 met Zwitserland

De Europese Unie en Zwitserland hebben bovendien in mei van dit jaar een overeenkomst gesloten over de automatische uitwisseling van gegevens per 2018. Zwitserland gaat vanaf dan automatisch, dus zonder verzoek, gegevens uitwisselen over rekeninghouders uit de landen van de EU. De informatie die in dat kader gaat worden uitgewisseld gaat in ieder geval over de periode vanaf 2017. Met andere woorden heeft u een Zwitserse bankrekening en bestaat die nog in 2017, dan komen die gegevens automatisch bij de Nederlandse Belastingdienst.

Heeft u vragen over uw buitenlandse bankrekeningen, de begeleiding bij inkeren of een nadere vraag dan bel gerust.